Len tường gỗ

Len tường gỗ (phào) tự nhiên hay còn gọi là chỉ chân tường làm bằng cây gỗ tự nhiên, Len chân tường sàn gỗ dùng để trang trí chân tường và che khoảng hở để sàn gỗ dãn nở ngay tại góc chân tường

Len tường gỗ tự nhiên có 2 loại: nguyên thanh (solid) và len ghép (FJ)

Qui cách chung của len tường gỗ tự nhiên: Chiều cao 80mm x Chiều Dày 15 x chiều dài 1805mm

Yêu cầu chiều cao khác chuẩn phải đặt hàng riêng theo tiến độ sản xuất của nhà máy

Len tường gỗ tự nhiên:

Len Tường căm xe

Len Tường căm xe

Len Tường sồi

Len Tường Gỗ Chiu Liu Ghép

Len tường gỗ công nghiệp:Đối tác và khách hàng