Sàn tự nhiên

Sàn gỗ Óc Chó

Kích thước:
Đa dạng
Độ dày:
15mm
Xuất xứ:
Châu Ấu
Bảo hành:
2 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:

Sàn gỗ Gõ Đỏ

Kích thước:
Đa dạng
Độ dày:
15mm
Xuất xứ:
Đông Nam Á
Bảo hành:
2 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:

Sàn gỗ Teak

Kích thước:
Đa dạng
Độ dày:
15mm
Xuất xứ:
Đông Nam Á
Bảo hành:
2 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:

Sàn gỗ Lim

Kích thước:
Đa dạng
Độ dày:
15mm
Xuất xứ:
Việt Nam
Bảo hành:
2 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:

Gỗ Tần bì

Kích thước:
Đa dạng
Độ dày:
15mm
Xuất xứ:
Châu Âu - Mỹ
Bảo hành:
2 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:

Sàn gỗ Chiu Liu

Kích thước:
Đa dạng
Độ dày:
15mm
Xuất xứ:
Việt Nam
Bảo hành:
2 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:

Sàn gỗ ACACIA (Tràm,keo)

Kích thước:
Đa dạng
Độ dày:
15mm
Xuất xứ:
Việt Nam
Bảo hành:
2 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:

Sàn gỗ Hương

Kích thước:
Đa dạng
Độ dày:
15mm
Xuất xứ:
Lào
Bảo hành:
1 Năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:

Sàn gỗ sồi

Kích thước:
Đa dạng
Độ dày:
15mm
Xuất xứ:
Mỹ
Bảo hành:
1 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:

Sàn gỗ căm xe

Kích thước:
Đa dạng
Độ dày:
15mm
Xuất xứ:
Lào
Bảo hành:
2 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:


Đối tác và khách hàng