Trụ cột ngoài trời Awood

Chốt nối nhựa AW

Kích thước:
35x15x15mm
Độ dày:
--
Xuất xứ:
Việt Nam
Bảo hành:
Liên hệ
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
MS-P3

Chốt nối Inox AW

Kích thước:
60x40x15mm
Độ dày:
--
Xuất xứ:
Việt Nam
Bảo hành:
Liên hệ
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
MS-P3

Cột AW 120*120

Kích thước:
120x120x3000mm
Độ dày:
90mm
Xuất xứ:
Việt Nam
Bảo hành:
Liên hệ
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
MS120K120

Cột AW 90*90

Kích thước:
90x90x3000mm
Độ dày:
90mm
Xuất xứ:
Việt Nam
Bảo hành:
Liên hệ
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
MS90K90

Thanh rào AW 152×36

Kích thước:
152x36x2200mm
Độ dày:
36mm
Xuất xứ:
Việt Nam
Bảo hành:
Liên hệ
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
MS152K36

Thanh rào AW 40×90

Kích thước:
40x90x2200mm
Độ dày:
40mm
Xuất xứ:
Việt Nam
Bảo hành:
Liên hệ
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
MS40K90

Thanh đà AW 40×30

Kích thước:
40x30x2200mm
Độ dày:
30mm
Xuất xứ:
Việt Nam
Bảo hành:
Liên hệ
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
MS40K30


Đối tác và khách hàng