Kroniswiss

Sàn gỗ Kronoswiss

Kích thước:
Đa dạng
Độ dày:
Đa dạng
Xuất xứ:
Thụy Sĩ
Bảo hành:
15 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:

Kronoswiss D2565

Kích thước:
1380x193x8mm
Độ dày:
8mm
Xuất xứ:
Thụy Sĩ
Bảo hành:
10 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
D2565

Kronoswiss D2439

Kích thước:
1380x159x8mm
Độ dày:
8mm
Xuất xứ:
Thụy Sĩ
Bảo hành:
10 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
D2439

Kronoswiss D8014

Kích thước:
1380x116x12mm
Độ dày:
12mm
Xuất xứ:
Thụy Sĩ
Bảo hành:
15 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
D8014

Kronoswiss D4200

Kích thước:
1380x193x8mm
Độ dày:
8mm
Xuất xứ:
Thụy Sĩ
Bảo hành:
10 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
D4200

Kronoswiss D2281

Kích thước:
1380x193x8mm
Độ dày:
8mm
Xuất xứ:
Thụy Sĩ
Bảo hành:
10 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
D2281

Kronoswiss D2280

Kích thước:
1380x159x8mm
Độ dày:
8mm
Xuất xứ:
Thụy Sĩ
Bảo hành:
10 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
D2280

Kronoswiss D2266

Kích thước:
1380x193x8mm
Độ dày:
8mm
Xuất xứ:
Thụy Sĩ
Bảo hành:
10 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
D2266


Đối tác và khách hàng