Janmi

Janmi 12mm – BL – AS21

Kích thước:
1283x193x12mm
Độ dày:
12mm
Xuất xứ:
Malaysia
Bảo hành:
15 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
BL - AS21

Janmi 12mm – BL – O39

Kích thước:
1283x193x12mm
Độ dày:
12mm
Xuất xứ:
Malaysia
Bảo hành:
15 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
BL - O39

Janmi 12mm – BL – CE21

Kích thước:
1283x193x8mm
Độ dày:
8mm
Xuất xứ:
Malaysia
Bảo hành:
15 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
BL - CE21

Janmi 8mm – O116

Kích thước:
1283x193x8mm
Độ dày:
8mm
Xuất xứ:
Malaysia
Bảo hành:
15 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
O116

Janmi 8mm – T11

Kích thước:
1283x193x8mm
Độ dày:
8mm
Xuất xứ:
Malaysia
Bảo hành:
15 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
T11

Janmi 8mm – ME32

Kích thước:
1283x193x8mm
Độ dày:
8mm
Xuất xứ:
Malaysia
Bảo hành:
15 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
ME32

Janmi 8mm – O39

Kích thước:
1283x193x8mm
Độ dày:
8mm
Xuất xứ:
Malaysia
Bảo hành:
15 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
O39

Janmi 8mm – O24

Kích thước:
1283x193x8mm
Độ dày:
8mm
Xuất xứ:
Malaysia
Bảo hành:
15 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
O24

Janmi 8mm – O25

Kích thước:
1283x193x8mm
Độ dày:
8mm
Xuất xứ:
Malaysia
Bảo hành:
15 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
O25

Janmi 8mm – WE21

Kích thước:
1283x193x8mm
Độ dày:
8mm
Xuất xứ:
Malaysia
Bảo hành:
15 năm
Giá:
Liên hệ
Mã SP:
WE21


Đối tác và khách hàng